Tagged: komuna

Komunistyczna ściągawka do wystąpień publicznych

Oto słynna komunistyczna ‘ściągawka do przemówień’. Możemy wybrać dowolny element z dowolnej kolumny i jeśli tylko zachowamy kolejność A-B-C-D, to zdanie “będzie miało sens”. Na przykład:

1. Koleżanki i koledzy, aktualna struktura organizacji pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania kierunków postępowego wychowania.

2. Troski organizacji, a szczególnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności powoduje docenienie wagi istniejących warunków administracyjno-finansowych.

I tak dalej i tak dalej, do wyrzygania…

Zbiór A

Zbiór B

Zbiór C

Zbiór D

Koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych
Z drugiej strony zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju
Podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa
Nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizacje
W ten sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupy w kształtowaniu nowych propozycji
Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadanie w wypracowywaniu kierunków postępowego wychowania
Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
Różnorakie i bogate doświadczenia wzmocnienie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji
Troski organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju
Wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania form oddziaływań